1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

D?ch v? tin h?c

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. tieulinhvu219
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  41,377
 2. dungktsoft
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  7,577
 3. hailamplus
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,240
 4. dungktsoft
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  5,757
 5. daoanhtuan
  Tr? l?i:
  10
  ??c:
  4,835
 6. dungktsoft
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,119
 7. cdl686868
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,358
 8. cdl686868
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,361
 9. muabantkvn
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  1,357
 10. cdl686868
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  870
 11. muabantkvn
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  985
 12. cdl686868
  Tr? l?i:
  4
  ??c:
  457
 13. hailamplus
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  410
 14. cdl686868
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  408
 15. NgocMai1128
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  463
 16. hailamplus
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  417
 17. cdl686868
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  659
 18. cdl686868
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  2,014
 19. cdl686868
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  1,465
 20. MrKhoa
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  1,124
 21. muabantkvn
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  1,207

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...