1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

?i?n t? gia d?ng khác

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. thuhailongvan11
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  900
 2. Thicongmaylanh
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  881
 3. vinhphat
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,026
 4. thuhailongvan11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,033
 5. thuloan1993
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  457
 6. chithanhhaichau
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  459
 7. thuhailongvan11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  315
 8. Thicongmaylanh
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  404
 9. camerajapan
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  443
 10. thuloan1993
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  289
 11. chithanhhaichau
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  283
 12. vinhphat
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  249
 13. sieutocviet4
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  202
 14. vinhphat
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  351
 15. thuloan1993
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  369
 16. Thicongmaylanh
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  387
 17. chithanhhaichau
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  392
 18. chithanhhaichau
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  323
 19. cuongqsvietnam
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  324
 20. vinhphat
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  293

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...