1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

?? trang ?i?m

Son ph?n, m?t cara, chì, ch?i l?ng mi....

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. tuyen1604
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  8,380
 2. SanTMDTGogogo
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  9,840
 3. thiennguyen42
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  9,457
 4. tuyen1604
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  8,431
 5. nguyenhau2buy
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  8,496
 6. taynguyen
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  4,399
 7. PhanHaChau
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  2,595
 8. thangld2801
  Tr? l?i:
  7
  ??c:
  3,514
 9. thiennguyen42
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,621
 10. bangthuy001
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  5,633
 11. thdieu
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,086
 12. SanTMDTGogogo
  Tr? l?i:
  4
  ??c:
  3,528
 13. taynguyen
  Tr? l?i:
  8
  ??c:
  2,695
 14. PhanHaChau
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,007
 15. KingCom
  Tr? l?i:
  26
  ??c:
  15,001
 16. oanh2586
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  6,630
 17. muachovo
  Tr? l?i:
  5
  ??c:
  7,729
 18. maytrothinh
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  1,363
 19. SanTMDTGogogo
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  477
 20. nguyenhau2buy
  Tr? l?i:
  10
  ??c:
  5,615

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...