1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

H? chi?u, VISA

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. nguyenlong88
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  1,929
 2. dichvudinhcu
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,419
 3. hientran097
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,301
 4. vitran.dlv
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,449
 5. hientran097
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,976
 6. kimsangtang
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,641
 7. nguyenlong88
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,078
 8. dichvudinhcu
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,001
 9. dichvudinhcu
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,392
 10. hientran097
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,033
 11. visavietnam
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,934
 12. Dorothynana
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,184
 13. Dorothynana
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,482
 14. nguyenlong88
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,741
 15. huongjennie
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,468
 16. huongjennie
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  355
 17. Dorothynana
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  591
 18. Dorothynana
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  691
 19. Dorothynana
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,019
 20. visavietnam
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  918

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...