1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Làm ??p

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. hien671996
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  736
 2. tattoo88
  Tr? l?i:
  398
  ??c:
  42,682
 3. vietanh9512
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  768
 4. hien671996
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  918
 5. thammyvienvip
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  270
 6. NhutVOMinh
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  329
 7. ABA
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  282
 8. thammyvienvip
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  292
 9. trungstore
  Tr? l?i:
  20
  ??c:
  3,400
 10. hien671996
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  240
 11. thammyvienvip
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  218
 12. hien671996
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  339
 13. hien671996
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  593
 14. hinhanh67d
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  242
 15. thammyvienvip
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  182
 16. suckhoecuaban94
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  252
 17. ABA
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  234
 18. thammyvienvip
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  270
 19. thammyvienvip
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  302
 20. hanggiasoc
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  314

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...