1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Máy nghe nh?c

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. trongle
  Tr? l?i:
  19
  ??c:
  23,241
 2. VietNhanSoft
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  14,215
 3. taingheviet
  Tr? l?i:
  13
  ??c:
  19,910
 4. huyke
  Tr? l?i:
  31
  ??c:
  26,412
 5. VietNhanSoft
  Tr? l?i:
  5
  ??c:
  8,293
 6. VNvietnhan
  Tr? l?i:
  19
  ??c:
  8,658
 7. hapink2111pro
  Tr? l?i:
  30
  ??c:
  10,355
 8. tienichsong01
  Tr? l?i:
  34
  ??c:
  20,553
 9. huyke
  Tr? l?i:
  26
  ??c:
  18,031
 10. duyphann1
  Tr? l?i:
  37
  ??c:
  20,446
 11. beautynatural
  Tr? l?i:
  36
  ??c:
  15,781
 12. VietNhanSoft
  Tr? l?i:
  7
  ??c:
  7,529
 13. giacquang
  Tr? l?i:
  54
  ??c:
  8,222
 14. dienmaysaoviet
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  3,349
 15. trongle
  Tr? l?i:
  23
  ??c:
  21,613
 16. seovietdang
  Tr? l?i:
  12
  ??c:
  7,240
 17. huaminhminh9x
  Tr? l?i:
  28
  ??c:
  10,551
 18. VietNhanSoft
  Tr? l?i:
  4
  ??c:
  3,779
 19. dienmaybinhminh
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  5,013
 20. huyke
  Tr? l?i:
  13
  ??c:
  8,861

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...