1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Máy quay phim

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. camera247
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  9,420
 2. camera247
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  8,337
 3. ngakoreahd
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  11,728
 4. camera247
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  11,045
 5. thuy6666
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  12,454
 6. camera247
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  8,298
 7. camera247
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,672
 8. thuy6666
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,258
 9. Quyenkoreahd
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  604
 10. thuy6666
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  1,361
 11. ngakoreahd
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  3,443
 12. camera247
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  3,583
 13. thuy6666
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  4,895
 14. thuy6666
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  4,387
 15. thuy6666
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,348
 16. ngakoreahd
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,037
 17. camera247
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  258
 18. camera247
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  2,782
 19. thuy6666
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  6,959
 20. camera247
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,576

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...