1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Ph? tùng máy c?ng nghi?p

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. thietcuong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  8,262
 2. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  8,280
 3. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  8,275
 4. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  8,265
 5. xenanghungphat
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  193
 6. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  197
 7. thietcuong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  209
 8. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  187
 9. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  165
 10. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  193
 11. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  445
 12. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,018
 13. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  1,817
 14. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,168
 15. HuyenNguyen2014
  Tr? l?i:
  4
  ??c:
  1,222
 16. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  1,245
 17. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  1,136
 18. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  309
 19. linhthanhlong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  309
 20. QuangNN
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  3,333

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...