1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

S?a ch?a ?i?n tho?i

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. phuongwindy
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,117
 2. phuongwindy
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,688
 3. phuongwindy
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  2,660
 4. phuongwindy
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,211
 5. haoseoweb
  Tr? l?i:
  46
  ??c:
  12,259
 6. thuytuan8486
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  2,983
 7. thuytuan8486
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  1,534
 8. thuytuan8486
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  2,910
 9. thanhthuy91
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  1,141
 10. songngu23
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  2,846
 11. songngu23
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  3,693
 12. phuongwindy
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  505
 13. phuongwindy
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,006
 14. songngu23
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  5,126
 15. NVy
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  5,301
 16. tribobo1993
  Tr? l?i:
  5
  ??c:
  3,706
 17. thuytuan8486
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  682
 18. haoseoweb
  Tr? l?i:
  5
  ??c:
  1,748
 19. thuytuan8486
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  349
 20. songngu23
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  322

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...