1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

S?c kh?e

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. hanhnguyenthi
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,198
 2. huyenmyhoneco
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,652
 3. hongtham2404
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,450
 4. Atu@0029556
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,404
 5. tuyenbeo93
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,323
 6. ngovietankhang
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  785
 7. kinhcansgseo
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  644
 8. codejava9494
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  681
 9. trungkeng37
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  1,030
 10. codejava94
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  610
 11. tuyenbeo93
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  493
 12. codejava94
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  433
 13. Tuanh12345
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  424
 14. myphamlamdep
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  455
 15. good_best
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  349
 16. avadovietnam
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  383
 17. saigonbienhoa
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  355
 18. onlinek
  Tr? l?i:
  30
  ??c:
  1,053
 19. sacmauchobe
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  828
 20. kinhcansgseo
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  270

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...