1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Thi?t b? am thanh

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. noithatdi
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  792
 2. hdnamkhanh28
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  874
 3. duydiem6868
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,070
 4. AudioHaNoi123
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  2,572
 5. AudioHaNoi123
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  465
 6. vuanhvan2711
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  436
 7. dienmaybinhminh
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  235
 8. vuanhvan2711
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  308
 9. nguyenmai0966
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  318
 10. TrungChinh
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  378
 11. vuanhvan2711
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  372
 12. hdnamkhanh28
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  334
 13. AudioHaNoi123
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  280
 14. vuanhvan2711
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  332
 15. AudioHaNoi123
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  478
 16. PhanHaChau
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  453
 17. TrungChinh
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  365
 18. seovietdang
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  288
 19. seovietdang
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  883
 20. huythanh1202
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,078

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...