1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Thi?t b? an ninh

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. 0919297766
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  992
 2. 0919297766
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,082
 3. camerafuda79
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,571
 4. duyphuong2207
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,133
 5. quyetdada
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,349
 6. camerabaoantran
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,495
 7. camerafuda79
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,262
 8. dang_le_pr
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,119
 9. quyetdada
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,036
 10. quyetdada
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,011
 11. SanTMDTGogogo
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,857
 12. duyphuong2207
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  4,637
 13. duyphuong2207
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  4,039
 14. duyphuong2207
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  4,787
 15. camerathanhcong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,131
 16. tuanchauphan
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,162
 17. songvu2018
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  591
 18. songvu2018
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  225
 19. tuanchauphan
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  407
 20. tuanchauphan
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  721

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...