1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Thi?t b? truy?n hình

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. camerajapan
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,151
 2. thumuaonline
  Tr? l?i:
  12
  ??c:
  9,755
 3. buiquochuynn
  Tr? l?i:
  12
  ??c:
  11,060
 4. phamyen96
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  10,601
 5. NguyenThuy
  Tr? l?i:
  10
  ??c:
  6,539
 6. phamyen96
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  779
 7. watersky
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,524
 8. DaisyPham
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  2,911
 9. manhduy
  Tr? l?i:
  13
  ??c:
  1,670
 10. DaisyPham
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  2,874
 11. haminhduong
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  925
 12. tranthanhson127
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  5,843
 13. phamyen96
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  337
 14. hoangkhanhmy
  Tr? l?i:
  13
  ??c:
  430
 15. phamyen96
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  329
 16. phamyen96
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  2,445
 17. HDNamKhanh
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  1,468
 18. camera4k.vn
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  415
 19. thutrangmd
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  5,779
 20. phamyen96
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  4,186

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...