1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

V?n chuy?n

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. jorihanguyen
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,081
 2. jorihanguyen
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,019
 3. kenhlucuso10
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  4,299
 4. chuyennhaanhduong
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  4,910
 5. kenhlucuso10
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,549
 6. sales11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  3,314
 7. sales11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,795
 8. khonguyen
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,331
 9. chuyennhaanhduong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,376
 10. hoangzai88
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,740
 11. chuyennhaanhduong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,089
 12. sales11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  655
 13. taxitaisaigon
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  911
 14. sales11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  632
 15. sales11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  565
 16. sales11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  286
 17. chuyennhaanhduong
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  259
 18. sales11
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  187
 19. Trungnguyencn
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,166
 20. ThanhTienlhp
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,207

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...