1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

Xu?t kh?u lao ??ng

Tuy?n d?ng lao ??ng ?i , th?ng tin ??n hàng xu?t kh?u lao ??ng các , hàn qu?c, ?ài loan,...

Sort by:
Tiêu ??
Tr? l?i ??c
Bài vi?t cu?i ↓
 1. xkldnamhaihr
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  1,774
 2. hoangha
  Tr? l?i:
  4
  ??c:
  3,793
 3. jobprovn
  Tr? l?i:
  4
  ??c:
  9,261
 4. nhakhungthep
  Tr? l?i:
  19
  ??c:
  6,967
 5. tuyenlee
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  2,169
 6. phantrungkien
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  4,804
 7. nhakhungthep
  Tr? l?i:
  12
  ??c:
  6,506
 8. nhakhungthep
  Tr? l?i:
  10
  ??c:
  6,499
 9. phuong12
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  2,708
 10. duhocdailoan
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,712
 11. hoangha
  Tr? l?i:
  6
  ??c:
  8,374
 12. hoangnam91
  Tr? l?i:
  0
  ??c:
  2,006
 13. atexpress
  Tr? l?i:
  5
  ??c:
  2,789
 14. 247travel
  Tr? l?i:
  4
  ??c:
  3,130
 15. xun_nguyen
  Tr? l?i:
  2
  ??c:
  3,310
 16. atexpress
  Tr? l?i:
  16
  ??c:
  372
 17. duhocdong1
  Tr? l?i:
  9
  ??c:
  5,144
 18. atexpress
  Tr? l?i:
  7
  ??c:
  2,514
 19. giolank1102
  Tr? l?i:
  1
  ??c:
  1,698
 20. hahanghai
  Tr? l?i:
  3
  ??c:
  7,050

Tùy ch?n hi?n th? ch? ??

?ang t?i...
?ang t?i...