MAZDA VI?T NAM

N?m 2011, Thaco h?p tác v?i t?p ?oàn Mazda Nh?t B?n xây d?ng nhà máy s?n xu?t và l?p ráp xe Mazda t?i khu Kinh t? m? Chu Lai, Qu?ng Nam v?i công su?t 10.000 xe/n?m

D? TOÁN TR? GÓP

B?ng tính ch? mang tính ch?t tham kh?o. Quý khách vui lòng liên h? Showroom/??i Lý g?n nh?t ?? có Báo Giá chính xác nh?t.

Dòng xe
Phiên b?n
K? h?n vay (N?m)
S? ti?n tr? tr??c (%)
L?i su?t (%)
GIá XE
0
TR? TR??C (%)
0
T?NG TI?N VAY
0
L?I SU?T (%/n?m)
0
T?NG TI?N L?I
0
T?NG TI?N VAY & L?I CòN L?I
0

B?ng tính ch? mang tính ch?t tham kh?o. Quý khách vui lòng liên h? Showroom/??i Lý g?n nh?t ?? có Báo Giá chính xác nh?t.