1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
0919297766
Ho?t ??ng cu?i:
25/05/2019
Tham gia ngày:
21/05/2019
Bài vi?t:
2
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
1
Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
11/04/1984 (Tu?i: 36)
N?i ?:
44A-Thanh Xuan-Ha? N??i

0919297766

Thành viên m?i, Nam, 36, ??n t? 44A-Thanh Xuan-Ha? N??i

0919297766 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
25/05/2019
?ang t?i...