1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
513minh89
Ho?t ??ng cu?i:
08/01/2020
Tham gia ngày:
27/06/2016
Bài vi?t:
31
?? ???c thích:
2
?i?m thành tích:
6
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
04/03/1986 (Tu?i: 34)
N?i ?:
Ninh Bình

513minh89

Thành viên m?i, N?, 34, ??n t? Ninh Bình

513minh89 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
08/01/2020
?ang t?i...