1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
camerabaoantran
Ho?t ??ng cu?i:
09/05/2019
Tham gia ngày:
19/04/2019
Bài vi?t:
1
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
1
Sinh nh?t:
20/04/1992 (Tu?i: 28)
Web:
N?i ?:
Long Khánh
Ngh? nghi?p:
??i ly phan ph?i các lo?i camera

camerabaoantran

Thành viên m?i, 28, ??n t? Long Khánh

camerabaoantran ???c nhìn th?y l?n cu?i:
09/05/2019
?ang t?i...