1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
camerathanhcong
Ho?t ??ng cu?i:
04/03/2019
Tham gia ngày:
26/03/2016
Bài vi?t:
69
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
6
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
03/07/1991 (Tu?i: 29)
N?i ?:
ha noi

camerathanhcong

Thành viên, N?, 29, ??n t? ha noi

camerathanhcong ???c nhìn th?y l?n cu?i:
04/03/2019
?ang t?i...