1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
dang_le_pr
Ho?t ??ng cu?i:
25/04/2019
Tham gia ngày:
11/04/2019
Bài vi?t:
1
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
1
Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
10/04/1990 (Tu?i: 30)
N?i ?:
HN

dang_le_pr

Thành viên m?i, Nam, 30, ??n t? HN

dang_le_pr ???c nhìn th?y l?n cu?i:
25/04/2019
?ang t?i...