1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
flowershopvn
Ho?t ??ng cu?i:
26/11/2020 lúc 00:05
Tham gia ngày:
Th? n?m
Bài vi?t:
0
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
0
Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
17/01/1990 (Tu?i: 30)
N?i ?:
Ho Chi Minh, Viet Nam

flowershopvn

Thành viên m?i, Nam, 30, ??n t? Ho Chi Minh, Viet Nam

flowershopvn ???c nhìn th?y l?n cu?i:
26/11/2020 lúc 00:05
?ang t?i...