1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
hangngatran1987
Ho?t ??ng cu?i:
12/04/2019
Tham gia ngày:
22/02/2019
Bài vi?t:
0
?? ???c thích:
1
?i?m thành tích:
2
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
02/05/1981 (Tu?i: 39)
N?i ?:
??ng Tháp

hangngatran1987

Thành viên m?i, N?, 39, ??n t? ??ng Tháp

hangngatran1987 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
12/04/2019
?ang t?i...