1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
hangtran77899
Ho?t ??ng cu?i:
16/04/2019
Tham gia ngày:
05/11/2018
Bài vi?t:
0
?? ???c thích:
1
?i?m thành tích:
0

Ng??i theo d?i 1

Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
10/02/1989 (Tu?i: 31)
N?i ?:
Yên Bái

hangtran77899

Thành viên m?i, N?, 31, ??n t? Yên Bái

hangtran77899 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
16/04/2019
?ang t?i...