1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
hangtrannga27
Ho?t ??ng cu?i:
12/04/2019
Tham gia ngày:
16/01/2019
Bài vi?t:
0
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
0
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
02/05/1981 (Tu?i: 39)
N?i ?:
Ngh? An

hangtrannga27

Thành viên m?i, N?, 39, ??n t? Ngh? An

hangtrannga27 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
12/04/2019
?ang t?i...