1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
songvu2018
Ho?t ??ng cu?i:
27/02/2019
Tham gia ngày:
16/10/2018
Bài vi?t:
7
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
1
Gi?i tính:
N?
Sinh nh?t:
02/06/1993 (Tu?i: 27)
N?i ?:
?à n?ng

songvu2018

Thành viên m?i, N?, 27, ??n t? ?à n?ng

songvu2018 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
27/02/2019
?ang t?i...