1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
tranhang255678
Ho?t ??ng cu?i:
09/04/2019
Tham gia ngày:
06/03/2019
Bài vi?t:
0
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
0
Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
16/03/1986 (Tu?i: 34)
N?i ?:
??ng Tháp

tranhang255678

Thành viên m?i, Nam, 34, ??n t? ??ng Tháp

tranhang255678 ???c nhìn th?y l?n cu?i:
09/04/2019
?ang t?i...