1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
    QC: -
    -
tuanchauphan
Ho?t ??ng cu?i:
23/11/2020 lúc 14:55
Tham gia ngày:
05/05/2016
Bài vi?t:
22
?? ???c thích:
0
?i?m thành tích:
1
Gi?i tính:
Nam
Sinh nh?t:
11/03/1994 (Tu?i: 26)
N?i ?:
TP.HCM

tuanchauphan

Thành viên m?i, Nam, 26, ??n t? TP.HCM

tuanchauphan ???c nhìn th?y l?n cu?i:
23/11/2020 lúc 14:55
?ang t?i...