1. Ban qu?n tr? chúng t?i s? ti?n hành rà soát Spamer và các bài vi?t kh?ng ?úng Box s? b? xóa s?ch, Các spamer c? tình s? b? Block IP v?nh vi?n . Xin c?m ?n b?n Khách ?? ??c. List Ban
  QC: -
  -

??ng ph?c l?p 9C – C? tàu

Th?o lu?n trong 'Th?i Trang Nam' b?t ??u b?i duongkhi475nguyenkhang, 27/05/2019.

 1. duongkhi475nguyenkhang

  duongkhi475nguyenkhang Thành viên m?i

  Bài vi?t:
  1
  ?? ???c thích:
  2
  Gi?i tính:
  N?
  xenanglapduc and hanhkhatchotinh like this.
?ang t?i...